รับมอบนโยบายแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2567 จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

           วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567  ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวต้อนรับ นายมนัส เจียมภูเขียว    ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวรายงาน และมี นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายอำเภอภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน ทั้งนี้ เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567 พร้อมย้ำสถานศึกษาเตรียมพร้อมเปิดเทอม การเดินทางของนักเรียนให้คำนึงถึงความปลอดภัย ย้ำเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครบ 100% ห้ามมียาเสพติด บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา งดจำหน่ายขนมที่ไม่มีประโยชน์ในสถานศึกษา