พิธีมอบบ้านน้ำใจ คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.ปีที่ 10 หลังที่ 100

          วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจ      คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.ปีที่ 10 หลังที่ 100 มอบบ้านให้กับ เด็กหญิงทิพย์เกษร แสนเหลา นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ โดยมี นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวรายงาน นายอำนาจ เขาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ กล่าวขอบคุณ และมี นายพัฒนะ พัฒนะทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายอำเภอภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์  ผู้นำชุมชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้าน ซึ่งบ้านน้ำใจหลังที่ 100 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสร้างบ้านนักเรียน รายได้จากการจัดโครงการแล่นนำ ผอ.เขต เพื่อน้องมีบ้านอยู่ ปีที่ 3 จำนวน 150,000 บาท  ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็งต่อไป