จัดพิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2566 จำนวน 307 ทุน เป็นเงิน 307,000 บาท

ันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดพิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2566 จำนวน 307 ทุน เป็นเงิน 307,000 บาท โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
โดยได้รับมอบทุนการศึกษาจาก นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เพื่อส่งมอบเงินทุนการศึกษาต่อให้กับตัวแทนนักเรียน ทั้ง 5 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 74 ทุน เป็นเงิน 74,000 บาท อำเภอแก้งคร้อ 67 ทุน เป็นเงิน 67,000 บาท อำเภอคอนสาร 46 ทุน เป็นเงิน 46,000 บาท อำเภอบ้านแท่น 40 ทุน เป็นเงิน 40,000 บาท และอำเภอภูเขียว 80 ทุน เป็นเงิน 80,000 บาท โดยมี นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. ที่ปรึกษา รมช.ศธ. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายอำเภอภูเขียว ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท. ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้