ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดชัยภูมิ

        วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ให้การต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยภูมิ ในโอกาสประชุมสัญจรอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม