ร่วมประชุมโครงการสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

                  วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต และประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร โดยมี พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการเปิดประชุมมอบนโยบาย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบแนวทางการแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวรายงาน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ รวมถึงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา