ประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เขตสุจริต ปี 2567

                  วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2  เป็นประธานการประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เขตสุจริต ปี 2567 โดยมี นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ผอ.กลุ่มฯ คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุม เพื่อมอบนโยบายทางการศึกษาพร้อมนี้ได้นำบุคลากรในสังกัด เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญา “เขตสุจริต” และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาคอรัปชั่นและถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดไป เพื่อให้สังคมไทยเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม