ร่วมติดตามนักเรียนทุน นางสาวพลอยพรรณราย บำรุงนอก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมแพศึกษา

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมติดตามนักเรียนทุน นางสาวพลอยพรรณราย บำรุงนอก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมแพศึกษา ซึ่งได้รับทุนการศึกษาของพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา อดีตรองนายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งยังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนทุน และมี นายฉัตร สิงห์ บุราณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กล่าวต้อนรับ นายนคร สุพรรณ์ ปลัดอาวุโสอำเภอชุมแพ ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น นายเจริญสรณ์ บุญสุขาอัครพงษ์ ผอ.รร.บ้านธาตุ นางสาวณัฏฐ์ฎาพร บัวสระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง