การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และมอบนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และมอบนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567 ตามนโยบาย “เรียนดี มีคุณภาพ” และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์รับผิดชอบอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมพบปะและร่วมเป็นเกียรติ มี นายอุดมสิน คันธภูมิ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ กล่าวรายงาน นายฉลาด อาจสนาม นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และร่วมเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567 ต่อไป