เข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มฯ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ  พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมและมีผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เวลา 14.00 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุมเตชะธัมโมทั้งนี้ เพื่อรับทราบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ