สอบคัดเลือกพนักงานราชการ

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณ ห้องประชุมภูมิวิทยารวมใจ โรงเรียนภูมิวิทยา โดยมี นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานคณะกรรมการกำกับห้องสอบ และนางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่และระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับห้องสอบ พร้อมย้ำให้คณะกรรมการกำกับห้องสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส พร้อมนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และตรวจเยี่ยมห้องสอบทุกอาคาร รวม 42 ห้อง จากการตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และครูพี่เลี้ยง สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้มีมาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาฯ มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีจุดคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาในสนามสอบโรงเรียนภูมิวิทยาด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคน ผู้ผ่านการคัดกรองจะติดสติ๊กเกอร์ที่หน้าอก สำหรับผู้เข้าสอบทุกคนจะสวมชุดกีฬา เสื้อยืดสีขาว กางเกงกีฬาขายาว และตรวจโลหะ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนขึ้นห้องสอบ มีจุดฝากสิ่งของเนื่องจากจะไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ใดๆ ยกเว้นปากกา บัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน เข้าห้องสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตในการสอบ หากมีเหตุการณ์ที่ส่อในทางทุจริตให้แจ้งโดยตรงได้ที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ที่หมายเลขโทรศัพท์ 098-0964498 ทั้งนี้ จะประกาศผลสอบคัดเลือกภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์ www.chaiyaphum2.go.th