สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเครื่องเสียง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องขยายเสียงประจำหอประชุมสายทองสายธารธรรม ด้วยเงินบริจาค โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณาจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องขยายเสียงติดตั้ง ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม ด้วยเงินบริจาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563