สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นางสาวสุนิษา นามวิจิตร นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” จิตอาสาพระราชทาน ณ บริเวณป่าชุมชนและสระน้ำใหญ่ของชุมชน บ้านโนนสาทร ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่ต่างๆ ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จังหวัดชัยภูมิ