สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายไกรศักดิ์ พิมล ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอภูเขียว นายพลาวุธ ชัยสงคราม นักจัดการงานทั่วไป และบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ ร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่าฟื้นฟูแหล่งน้ำลำธาร ป่าชุมชนบ้านตาดรินทอง ณ ป่าชุมชนบ้านตาดรินทอง โดยมีชุมชนเข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน ทั้งนี้ เพื่อร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และพื้นที่แหล่งต้นน้ำลำธานในพื้นที่อำเภอภูเขียว