สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแก้งคร้อ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมปาริมาบ้านย่า อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอแก้งคร้อ และศึกษานิเทศก์รับผิดชอบอำเภอแก้งคร้อ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)