ประประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการมอบทุนการศึกษา

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการมอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติรางวัลต่างๆ ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนพิธีการ ขั้นตอนในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวน 150 ทุน ทุนการศึกษาโครงการ “ปันใจปันสุข” และมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผลทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) สูงกว่าระดับประเทศ และสูงสุด 10 อันดับของเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งกำหนดการแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลือง