ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการวิชาเอก

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการในสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา เพื่อประโยชน์ในการวางแผนอัตรากำลัง ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในสาขา/วิชาเอก ในสถานศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะได้นำข้อมูลนำเสนอ กศจ.ชัยภูมิ ให้ความเห็นชอบต่อไป