สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมสารีบท โดยมี คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน