สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมรณรงค์นุ่งผ้าไทย ตามโครงการนุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมบันทึกภาพ เพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้เชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้สวมชุดผ้าไทยเพื่อรณรงค์ส่งเสริมตามมติดังกล่าว สัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่ วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์