สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร การนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมแต่งกายด้วยการสวมเสื้อสุภาพโทนสีส้ม(อิฐ) และเสื้อเหลือง TO BE NUMBER ONE เพื่อเป็นการแสดงออกในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องประชาชนจังหวัดชัยภูมิ ในการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ