สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์    ณ ห้องประชุมสารีบท โดยมี นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ เพื่อร่วมประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการนิเทศการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ด้วย