สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมชี้แจงผู้เกษียณอายุราชการปี 2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายอาทิตย์ อุทธตรี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และคณะ ร่วมชี้แจงสิทธิประโยชน์ และการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงินบำนาญ

พร้อมนี้ นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมชี้แจงการสมัครเป็นสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งมีข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเกษียณปีงบประมาณ 2563 เข้าร่วมประชุมจำนวน 169 คน