สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังครั้งที่ 8/2563

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน