สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายพงศกร ธนทรัพย์พล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและนางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 31/2563 เพื่อรับชมวิธีการ นำนโยบายสู่การปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษา และรับทราบข่าวการศึกษา ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน