สพป.ชัยภูมิ เขต 2 การประชุมจัดงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา 5 อำเภอ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ เพื่อร่วมประชุมวางแผนการจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 โดยกำหนดจัดงานมุทิตาจิต ในวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2