สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิ โดยมี นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานกรรมการกลางประจำสนามสอบ และ นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและรายงานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

โดย สนามสอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ดำเนินการ จัดสอบในสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ กำหนดสอบระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ผู้มีสิทธิสอบ จำนวน 1,467 คน มาสอบ จำนวน 1,334 คน ขาดสอบ จำนวน 133 คน การดำเนินการสอบในวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ไร้ปัญหา พร้อมนี้ ทุกสนามสอบในจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบทุกขั้นตอน