สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 11.00 ่น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษกรณีโรงเรียนภูมิวิทยา