สพป.ชัยภูมิ เขต 2 การประชุมคณะทำงานกีฬาจานร่อน

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.30 ห้องประชุมสารีบท นายกฤษฏาวัฒน์ ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อม การจัดการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาจานร่อน (FDAT”C”Coaching Certificate) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

ร่วมกับสมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย(Thailand Flying Disc Association) ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน