สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมพุธเช้า ข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ. สพป. ชัยภูมิ เขต 2                   นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัดรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 32/2563 เพื่อรับชมวิธีการนำนโยบายสู่การปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ ด้านการจัดการศึกษา และ รับทราบข่าวการศึกษาตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน นำสู่การปฏิบัติ และประชาชนทั่วไป