สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พืช

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายฉลาด อาจสนาม ผอ.รร.ศาลาสามัคคี รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงาน องค์กร กลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและการอนุรักษ์พันธุ์พืช 

โดยมีนายกอบชัย บุญอรนะ ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธาน และมีหน่วยงาน กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ องค์กร                                และกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า             กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ