สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมกิจกรรม ป.ป.ช สพฐ.น้อย ปีการศึกษา 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม นายฉลาด อาจสนาม ผอ.รร. ศาลาสามัคคี รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย โดยมีนางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีนักเรียนแกนนำโรงเรียนสุจริตต้นแบบ โรงเรียนเครือข่ายสุจริต 30% และ 40% จำนวน 54 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 124 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียน คิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งความดี มีความซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการทุจริตตามคุณลักษณะ 5 ประการ โดยมี         นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิ ผอ.รร.บ้านเขวา ร.ต.อ.วิญญู คงโนนกอก และครูโรงเรียนสุจริตต้นแบบโรงเรียนสุจริต 10% และโรงเรียนเครือข่ายสุจริต 20 % เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้