สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน