สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการประเมิน ITA Online และพัฒนาเค

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรมสพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการประเมิน ITA Onlineและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โดยมี นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริม การศึกษาทางไกลฯ นางธิดารัตน์ จิตรธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายธีระชน ขวัญศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านหว้าทอง พร้อมด้วยทีม ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นวิทยากรอบรม และมีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน รวม 262 คน เข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด และพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)