สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พิจารณาผลการประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศาสตร์พระราชา นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2      เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2563 รายการครุภัณฑ์การศึกษา            จำนวน 4 รายการ โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมพิจารณาผลการประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์โดยพร้อมเพรียงกัน