ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย                  นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางพลาวุธ ชัยสงคราม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหว้าทอง และโรงเรียนบ้านโนนสลวย ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล ฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อวันที่ 19-20 กันยายน ที่ผ่านมา ทำให้น้ำท่วมขังอาคารเรียนและบริเวณภายในโรงเรียน จากการตรวจเยี่ยมโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง พบว่าอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการเรียน ไม่ได้รับความเสียหาย ขณะนี้น้ำที่ท่วมขังลดลงและแห้งแล้ว