สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมการดำเนินงานการนำเข้าข้อมูลระบบ CATAS

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม นางสาวทุเรียน สิงห์โคกกรวด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมการดำเนินงานการนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและครู จำนวน 262 โรงเรียน เข้ารับการอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด        เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและข้อมูลถูกต้อง