สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อรับชมวิธีการ และรับทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการนำสู่การพัฒนา รับทราบข่าวการศึกษาตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน