ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร    รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายฉลาด อาจสนาม นายกสมาคมผู้บริหารอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และคณะ              ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยมี                    นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์            กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชัยภูมิ และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน