สพป.ชัยภูมิ เขต 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการครูประจำชั้นที่ปฏิบัติงานนักจิตวิทยา

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2      เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการครูประจำชั้นที่ปฏิบัติงานนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โดยมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนมีความรู้ในบทบาทหน้าที่ และสามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ผู้เข้าประชุม จำนวน 262 คน โดยมี นายอนันธนวิชญ์ อนุศาสนัน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากร พ.ต.ท.นิติพัฒน์ พิกุล สว.(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรภูเขียว นายวาทิศ สอนกอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเสวนาในหัวข้อ การคุ้มครอง ช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำ