ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานพิธี รับมอบโดมอเนกคุณรวมใจ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.09 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีรับมอบโดมอเนกคุณรวมใจ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ โดยมี นายสันติ ไตรเสนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน กล่าวรายงาน และมี นายสมหมาย โพธิ์จักร นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแก้งคร้อ นายวิสันต์ คำสีหา ประธานกลุ่มโรงเรียนท่ามะไฟหวาน นายไพรทูล กูดซ้าย ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี นายบุญเพ็ง ผ่านพูล เลขานุการนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และชุมชนท่ามะไฟหวาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ โดมอเนกคุณรวมใจ ก่อสร้างโดยงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคผ้าป่าสามัคคี มูลค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 700,000 บาท