สพป.ชย.2 จัดเตรียมสถานที่จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 25 กันยายน 2563 นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ เยี่ยมให้กำลังใจ คณะครู โรงเรียนภูมิวิทยา โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร และโรงเรียนบ้านหนองข่า        (คุรุประชาวิทยา) ในการจัดเตรียมสถานที่จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2