จัดเตรียมสถานที่งานมุทิตาจิต ปี 2563

วันที่ 26 กันยายน 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ และคณะครู โรงเรียนบ้านดงบัง ในการจัดเตรียมสถานที่จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2