สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน “คือครูผู้อยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาท แม้นเกษียณอายุราชการ จิตวิญญาณครูมิมีเกษียณ” ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวรายงาน ทั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้รับราชการและอุทิศตนเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาและถือเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง พร้อมนี้ประธานในพิธีได้มอบเกียรติคุณบัตรยกย่องความดีที่ออกโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในปี 2563 มีผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ จำนวน 169 คน และมีผู้มีเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธีมากกว่า 1,500 คน