ขอบคุณทีมงานฝ่ายสถานที่งานเกษียณ 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขอขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ในการจัดเตรียมสถานที่และเก็บสถานที่งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ซึ่งทุกท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการจัดเตรียมสถานที่ได้อย่างสมเกียรติและสง่างามสำหรับผู้เกษียณทุกท่าน และได้เก็บสถานที่อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้