ทำบุญตักบาตรออกพรรษา

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ 2 พร้อมด้วย นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ        รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ 2 และคณะ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์              จังหวัดชัยภูมิ โดยมี หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม ออกรับบิณฑบาต พร้อมคณะสงฆ์ และมีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน