สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมต้อนรับบุคลากรใหม่

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับบุคลากรใหม่                นายจักรพันธ์ พวงสมบัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมี นายปวีณ ระดารงค์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 และคณะ ร่วมเดินทางมาส่ง บรรยากาศเป็นไปด้วยมิตรภาพและความอบอุ่น