สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนายจำเริญ ขึ้นทันตา ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด กว่า 70 คน ร่วมตัดหญ้าดูแลต้นไม้ในพื้นที่รับผิดชอบโซนสีม่วงใน โครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” อุทยานแห่งชาติตาดโตน ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร