สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้า

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสรินทรา ประยงเพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2563 ซึ่งส่งสัญญาณจากส่วนกลาง สพฐ.

โดยมีนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบ “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ประเด็นสำคัญวันนี้ สพฐ.ได้มอบโล่เกียรติคุณเพื่อชื่นชมนักเรียนที่เป็นต้นแบบของเยาวชนที่ดี การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และนำเสนอ ครูดี ศรียะลา ตอน “ครูนักประดิษฐ์”                    โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป.ยะลา เขต 3