สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 3 โดยมี นายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตัวแทนจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และ สพม.เขต 30 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนการแข่งขัน กำหนดประเภทกีฬาและสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตฯ ซึ่งในปี 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้