สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีการนำนักเรียนไปเรียนรวมของโรงเรียนบ้านหว้าทอง อำเภอภูเขียว โดยมีโรงเรียนบ้านหว้าทองเป็นโรงเรียนหลัก และโรงเรียนบ้านโนนสลวยเป็นโรงเรียนที่นำนักเรียนเดินทางมาเรียนรวม

รวมทั้งได้ตรวจสภาพความเสียหายของอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นของโรงเรียนบ้านหว้าทอง ในการนี้      ได้ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนต่อไป