รับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.15 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และศูนย์หัวใจ ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ โดยพร้อมเพรียงกัน